+420 739 857 610 pavelzapalka@seznam.cz

Zajišťujeme pravidelnou i jednorázovou údržbu zeleně a to:
sekání travnatých ploch
průklest keřů.

Profesionálně udržovaná zeleň zvyšuje atraktivitu daného místa.

Řez stromů a keřů

Tvarování živých plotů

Chemická likvidace plevele

areály firem a obchodních center

Pravidelná smluvní údržba

Likvidace náletových dřevin

Úklid zpevněných ploch

Chemická likvidace plevele

veřejná zeleň a krajina

Celoroční údržba zeleně

výsadby vzrostlých stromů
Řez stromů (výchovný, zdravotní, bezpečnostní)
Výživa kořenového systému
Vazba korun stromů
Ošetření dutin
Ošetření památných stromů
Kácení stromů i ve ztížených podmínkách
Odstranění pařezů